banner-1

Stichting partnersteden Hengelo Emsdetten

Wat doen wij?

Sinds 1991 onderhoudt de gemeente Hengelo een stedenband met de Duitse stad Emsdetten. Emsdetten ligt op ongeveer 70 km van Hengelo. In 2019 werd de ‘Stichting Partnerschap Hengelo-Emsdetten’ opgericht om de band met onze partnerstad verder te versterken. Ook in Emsdetten is een vrijwilligersorganisatie actief, de Städtepartnerschaftsverein Emsdetten.

Wij werken van beide kanten aan het versterken van onze stedenband. Het belangrijkste doel is om ontmoetingen en wederzijds begrip te stimuleren tussen de mensen uit de beide steden. Op deze manier wil onze stichting een fundamentele bijdrage leveren aan het behoud van vrede binnen Europa.

Op dit moment liggen de activiteiten zowel in Hengelo als in Emsdetten nagenoeg stil als gevolg van de maatregelen rond de Corona-crisis. Uiteraard houden we contact met onze Duitse vrienden van de Städtepartnerschaftsverein Emsdetten. 

Het bestuur

Wie zijn wij?

Europa is samengesteld uit bevolkingsgroepen met heel diverse culturele achtergronden. Het is daarom belangrijk maar tegelijk ook heel leuk om verbinding te maken over de grens. Emsdetten is dichtbij en dat geeft extra kansen om elkaar wat intensiever te ontmoeten.

Wieger Mulder

Voorzitter

Jeannette Lodeweges

Jeannette Lodeweges

Lid

Rob van Nus

Penningmeester

Sven Koornstra

Sven Koornstra

Lid

Vacature

Secretaris

Hanneke Mentink

Hanneke mentink

Lid

Jaarlijkse activiteiten

Agenda

Elk jaar vinden in beide steden vaste jaarlijkse activiteiten plaats. Onze stichting stimuleert de wederzijdse contacten op dit soort gelegenheden.

Onze Partners

Nog vragen?
Neem contact op!

Voor vragen, opmerkingen over deze website of over onze agenda neemt u gerust contact met ons op. Wij staan klaar voor uw vragen!